GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00534

A termálvíz gyógyhatásának innovatív felhasználása kozmetikumban,

az elkészült termék exportorientált piaci hasznosítása

projekt kezdete:

2019.03.01.

projekt tervezett vége:

2021.06.28.

2019. március

Projekt megkezdése: a kutatócsoport felállása.

2019. május

A kutatás során vizsgált gyógyvizek véglegesítése.

2019. június

Új nagykapacitású, professzionális vákuumos rotációs bepárló beszerzése.

2019. július

A kutatócsarnok elkészülése, a kutatás megkezdése

2019. szeptember

Az első koncentrátumok elkészülése, átadásuk az SZTE kutatócsoportjának.

2020. március

Az SZTE kutatócsoportja elkészíti az első prototípusokat.

2020. augusztus

A beérkező felhasználói visszajelzések összegzése, a formula véglegesítése.

2020. október

A végső csomagolóanyag kiválasztása.

2021. január

A késztermék próbagyártások megkezdése.

2021. május

Próbagyártások sikeres befejezése.

×

2021. június

A végső, bemutatótermék elkészülése, a projekt sikeres zárása.

IDŐVONAL

A támogatott projektünkkkel kapcsolatos vállalt eredményünk

Mérföldkő

Notifikációval rendelkező, gyógyvíz koncentrátumot tartalmazó krém előállítása, magas presztízst sugárzó design és megjelenés kialakítása, felkészítés a sorozatgyártásra.

A kutatási-fejlesztési munka alatt keletkezett termékek tesztelési célú rendelkezésre bocsátása önkéntes tesztalanyok számára, a keletkező tapasztalatok, vélemények összegzése, kiértékelése, felhasználásuk a fejlesztési folyamatban.

A készítmény csomagolásaként innovatív, masszírozófejes tubus használata, mely jelentős mértékben fokozza a hatóanyagok bőrön keresztüli penetrációját, így a hatásosságot is.

Fejlesztéshez szükséges eszközpark

Rotációs vákuumos bepárló berendezés

Hűtőberendezés

Content Here

Rotációs, vákuumos bepárló egység

Content Here

Nagyteljesítményű vákuumpumpa

Content Here

A kutatóink rövid bemutatása

Dr. Bögöthy Zsolt

A projekt ötletgazdája, a kutatócsoport vezetője. Gyógyszerészi diplomáját 2015-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Tanulmányait befejezve közforgalmú patikákban dolgozott helyettesítő gyógyszerészként, hogy minél több helyről minél több tapasztalatot szerezhessen. A projekt megkezdése előtt, annak eredményes kivitelezése érdekében megismerkedett a Balneológia tudományával is, és számos szaktekintéllyel konzultált projektötletével kapcsolatosan.

Dr. Körtési Tamás

Okleveles biológus, diplomáját 2016. évben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán. A graduális képzést követően Ph.D. hallgatóként preklinikai és klinikai vizsgálatokban dolgozott és szerzett nagymértékű gyakorlati tapasztalatot. Fejlesztési folyamatunkba 2020. évben csatlakozott sikeres doktori fokozatszerzését követően, hogy a kutatásvezető széleskörű gyógyszerészeti és kémiai tudását magasfokú biológiai tudásával támogassa a projekt eredményes kivitelezése érdekében.

A kutatáshoz használt vizek összetétele

A kutatás megkezdése előtt részletes vízelemzéseket végeztünk, amely során meghatározásra kerültek az egyes gyógyvizekben jelenlévő, a mozgásszervi betegségek kezelésének szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró ionok.

A magas koncentrálási aránynak köszönhetően a pozitív élettani hatásokért felelős, fent említett ionok sokszoros mennyiségben lehetnek jelen a koncentrálási folyamat végtermékében, amelyet a kutatási projektünk eredményeként elkészülő félszilárd kozmetikai készítményben kívántunk hatóanyagként alkalmazni.

Kutatási tevékenységünk során a mozgásszervi betegségek kezelésében igazoltan jótékony hatással bíró vizek közül –tekintettel az időbeli és anyagi korlátokra- ki kellett választanunk azt a kettőt, amelyektől előzetes elméleti vizsgálataink alapján a legértékesebb eredményeket várhattuk. Ezek közül az egyik az összes oldott ásványi anyag tartalmának szokatlanul magas százalékában tartalmazza a szulfid-ionokat, a másik pedig a mozgásszervi betegségek kezelésében jótékony élettani hatással rendelkező ionok mindegyikéből kiemelkedő mennyiséget tartalmaz.

Az innovatív készítményalap technológiai megvalósítása miatt is fontos volt két, mozgásszervi betegségek kezelésében jelentős élettani hatással bíró, de mégis ásványianyag összetételüket tekintve különböző gyógyvíz választása azért, hogy a kutatásunkban alvállalkozóként közreműködő Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetének a kutatócsoportja ne futhasson fejlesztési zsákutcába.

A projekt leírása

Az AGRO-STEEL-REAL Kft. GINOP-2.1.2 gazdaságfejlesztési konstrukcióban nyert támogatást kutatási-fejlesztési projektjének megvalósítására. Cégünk kutatócsoportjának munkálatai 2019. március elsején kezdődtek meg. Kutatócsoportunk feladata a fejlesztési folyamat első, talán legkritikusabb lépésének pontos, precíz kivitelezése: a megfelelő ion-összetétellel és stabilitással rendelkező, gazdaságosan előállítható gyógyvízkoncentrátum kifejlesztése. Ennek kikísérletezését kutatócsoportunk már meglévő, nagykapacitású rotációs bepárló gépünkkel tervezte, melyet a fejlesztési folyamat által megkívánt kiegészítő berendezésekkel egészítettünk ki a projekt megkezdését megelőzően, illetve a projekt megkezdése után gyűjtött tapasztalataink összegzését követően. Kutatásvezetőnk Dr. Bögöthy Zsolt segítségére kezdetben egy fő műszaki berendezések kezelésével és technikai segítségnyújtással foglalkozó és egy fő informatikai rendszereket kezelő segédszemélyzet állt rendelkezésére.

Részletes vízelemzéseinket követően meghatározásra kerültek az egyes gyógyvízekben jelenlévő, a mozgásszervi betegségek kezelésének szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró ionok. A fejlesztési folyamat időigényessége és anyagi korlátai miatt kiválasztottunk 2 gyógyvizet, melyek a projekt céljainak tökéletesen megfeleltek, ion-összetételük mégis különböző volt. A kiválasztási folyamat során szaktekintélyek véleményét, irodalmi forrásokat, saját vizsgálati adatokat és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vettünk. A kiválasztott gyógyvízekkel megkezdődtek az előzetes tesztelések.

A fejlesztési folyamat indokolttá tette saját forrásunkból egy nagykapacitású rotációs bepárló berendezés beszerzését, mely a hozzá csatlakoztatható vákuum pumpának köszönhetően vákuum környezetben teszi lehetővé a koncentrálási folyamatot, így növelve a hatékonyságot és csökkentve az előállításhoz szükséges időt. A berendezés nélkülözhetetlen tartozékaként továbbá beszerzésre került egy nagyteljesítményű hűtőberendezés is, mely a rendszer alacsony hőmérsékleten tartásával gyorsítja a lepárlási sebességet, így szintén fokozza a hatékonyságot és a gazdaságosságot is.

A kutatási épületünk a jól megválasztott, tapasztalt kivitelezőnek köszönhetően már az építés megkezdését követő 5. hónapban használatra készen állt. Ez rendkívül fontos volt, hiszen az új bepárló berendezés elhelyezése, illetve a tesztüzemek és ezt követően az éles kutatások miatt is szakmailag megfelelő környezetre volt szükségünk. Az épület használatba vételét követően megkezdődtek az előzetesen átgondolt és jóváhagyott, kutatási menetrend szerinti munkálatok.

Az első -további kutatási feldolgozásra kész- koncentrátumok átadására 2019 szeptemberében került sor az alvállalkozóként közreműködő Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet kutatócsoportjának részére. A kezdeti készítményalap fejlesztések még 2 különböző gyógyvízből készült, többféle koncentráltsági fokú koncentrátummal kezdődtek, hiszen a végső hatóanyagként kiválasztandó koncentrátummal szembeni legfőbb kritérium az volt, hogy hosszútávon is stabil produktumot képezzen a készítményalappal, így a lehető legtöbb gyógyvízkoncentrátum kompatibilitási vizsgálata vált szükségessé.

2020 márciusában az SZTE kutatócsoportja elkészítette az első prototípusokat, amelyeket személyes találkozó keretében prezentáltak és átadtak az AGRO-STEEL-REAL kutatásvezetőjének. A kutatásvezető megkezdte a készítmények vizsgálatát annak felderítése érdekében, hogy a későbbi nagymennyiségű, folyamatos előállításhoz a legkedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező, a készítményalappal stabil produktumot képező gyógyvízkoncentrátumot kiválaszthassa. Ezt követően a prototípusokkal megkezdődhettek a felhasználói tesztelések és a visszajelzések gyűjtése. A visszajelzések alapján pedig az esetleges optimalizálások és változtatások a végleges készítmény lehető legnagyobb sikere érdekében.

A projekt keretében igénybe vett felhasználói riporting rendszer alkalmazás segítségével begyűjtöttük, majd a beérkező felhasználói visszajelzéseket összegeztük és kiértékeltük. Az ezekből levont következtetéseknek megfelelően megtettük optimalizálási és módosítási javaslatainkat az SZTE kutatócsoportjának, akikkel egy személyes tárgyalás keretében a kutatásvezető rögzítette a végleges formulát. A véglegesnek szánt készítménnyel elkezdődtek a gyorsított stabilitás vizsgálatok.

A végleges készítmény rögzítését követően kerülhetett sor a tervezett csomagolóanyagokkal történő kompatibilitási vizsgálatokra, és a hatékony felszívódást biztosító masszírozófejes applikátor kiválasztására. A vizsgálatokat követően a gazdaságossági és a felhasználói élmény szempontokat is figyelembe véve kiválasztottuk a végső csomagolóanyagot és masszírozófejet. Ezt követően kerülhetett sor a hatóanyagként alkalmazni kívánt végleges gyógyvízkoncentrátum és a fejlesztési folyamat végtermékeként elkészülő készítmény külső laboratórium által végzett mikrobiológiai stabilitás vizsgálatára.

2021 februárjában megkezdődtek a késztermék próbagyártások kisüzemi, középüzemi és végül nagyüzemi méretben is, melyek sikerével megalapoztuk a nagyszériás gyártások kivitelezését, amely a termék piacra bocsátásának elengedhetetlen kritériuma. A kutatási-fejlesztési projekt eredményeként elkészült gyógyvízkoncentrátumot tartalmazó kenőcs a Thermalion DOLO nevet kapta. Ebben az időszakban történt meg a TID összeállítása és a termék CPNP regisztrációja is az Európai Unió szabályozásának megfelelően.

A próbagyártások során elkészültek a végső bemutatótermékek is, amelyek egyedi, jól megkülönböztethető designt és masszírozófejes applikátort kaptak az elsődleges csomagolás keretében, illetve egyedi, feltűnő, de mégis prémium hatást sugárzó designt a másodlagos, faltkarton csomagolás keretében. A kutatásaink, terveink és vállalásaink elkészültével a projektet sikeresen zártuk és megkezdtük a felkészülést a marketingre és a világviszonylatban is egyedülálló termékünk hazai és külföldi értékesítésére. A 24 hónapos fejlesztési idő alatt rengeteg tapasztalattal és ötlettel gazdagodtunk, melyeket jövőbeli kutatásaink alkalmával szeretnénk mihamarabb kamatoztatni.

A projekt megvalósítása képekben